Drobné památky

kříž s kamenným soklem

Katastr: Vlčí Důl     Obec: Česká Lípa

Kříž stojí v polích na návrší Křížek, asi 800 m severně od osady Vlčí Důl.

Popis: Na kamenném fundamentu stojí dvoustupňový podstavec, dolní stupeň je širší, na horním je z přední strany rytý nápis: ? O PILGERIN SAG AN WO GEHT DIE REISE ? ?? IN BILD IN HERR MIT ????? ANNO 1876, nahoře je římsa. Sokl má na přední straně na vystouplé ploše rytý nápis: ERRICHTET IGNAZ UND APOLENA ?????, po stranách jsou svislé lizény. Hlavice má do stran vysazené římsy, které jsou uprostřed obloukovitě zvednuté.


Oprava kříže, listopad 2004:
      Před opravou byla hlavice prasklá na 3 kusy a sokl byl poněkud posunutý z osy podstavce.
      Prasklá hlavice byla odvezena ke kameníkovi Martinu Mikoláškovi do Svoru, kde byla slepena, poté byla osazena zpět na sokl a do hlavice byl osazen kovaný kříž od J. Poláka z Dolní Libchavy.
      Oprava této památky byla v roce 2004 iniciativou našeho sdružení zařazena do rozpočtu města České Lípy a na základě výběrového řízení byla spolu s dalšími "opomíjenými památkami" sdružením také opravena. Na opravě se podílel Martin Mikolášek, Jirka Kühn a Miroslav Pröller.

Stav kříže před opravou, 6.3.2003 Osazení opravené hlavice, 20.11.2004