Heřmaničky

 První záznam o obci pochází z roku 1416 a v roce 1575 je zde uváděn Heřmanický rybník.

Původní název obce byl Heřmanice, německy Hermsdorf, ale protože tak byly na okrese tři obce stejného jména, po sloučení obcí v roce 1949 bylo 8.8.1950 schváleno nové jméno Heřmaničky. Po roce 1850 je součástí obce Veselí, ale 28.1.1880 bylo povolení rozloučení od obce Veselí a ustanovena jako samostatná obec Heřmanice. Po již zmiňovaném sloučení obcí z 22.12.1949 je osadou obce Vlčí Důl. A i Heřmaničky od tohoto data sdílí administrativní vývoj s Vlčím Dolem. Za druhé světové války byl zde lágr pro Rusy a Poláky a po válce byla z uváděného komplexu vybudována zemědělská farma pro chov dobytka a drůbeže.

 

Osada Heřmaničky leží na levém břehu Ploučnice, při silničce ze Žizníkova směrem na Brennou.

Připomínají se od roku 1416 jako dědictví Jana z Chlumu. Jeho otec Petr mu tento díl daroval jako mladšímu synovi.

V Heřmaničkách se jako šlechtické sídlo uvádí rodina Liebenauerova ze 16. století. Jejich statek stál na místě domů č.p. 1,5 a 33.

Další majetky zde měla rodina pánů z Herdorfu,č.p.26 až 30.

Tato osada bývala velmi lidnatá, po celé 19 století je zde uváděn počet obyvatel kolem 160 a ještě v roce 1939 ji zde žilo 152. Po válce nastal zlom a roku 1970 se napočítalo 70 obyvatel. Dnes jich zde žije asi 47 (2009)

Významnějších památek obec nemá, za pozornost snad stojí kaplička postavená v empírovém duchu, v komunistickém režimu značně zchátrálá, dnes péčí MěÚ Česká Lípa opravena.

Do obce jezdí od roku 2008 městská autobusová doprava.