O autorovi knihy Ukradený domov

22.02.2009 07:41

O autorovi knihy Ukradený domov


Doc. PhDr. Jiří Šimon, CSc., se narodil v roce 1936 na statku ve Veselé u Mnichova Hradiště. Odtud byla v únoru 1953 celá rodina násilně vystěhována do Heřmaniček u České Lípy. Svůj život zasvětil sportu. Závodil v atletice za oddíl Lokomotiva Česká Lípa. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy  a sportu Univerzity Karlovy, obor tělesná výchova - biologie, kde mezi spolužačkami potkal svou budoucí ženu. Na téže fakultě pak učil čtyřicet dva let na katedře atletiky (1962-2000), v letech    1992-2000 byl jejím vedoucím. Mezi jeho studenty patřili olympijští medailisté a mistři světa Helena Fibingerová, Jarmila Kratochvílová, Imrich Bugár, Ludvík Daněk, Štěpánka Hilgertová a další. Vychoval několik republikových reprezentantů v hodu oštěpem, např. Zdeňka Adamce nebo Jaroslava Halvu. Je autorem a spoluautorem řady publikací s atletickou tématikou. Osm let (1992-2000) bojoval společně s bratrem v restitučním soudu za vrácení majetku zkonfiskovaného komunisty. Do rodného statku se vrátil na podzim roku 2000. Jiří Šimon je ženatý, otec dvou dětí. Žije střídavě v Praze a ve Veselé u Mnichova Hradiště.