Výlet k meandrům řeky Ploučnice

18.02.2012 08:35


Když se vydáte jakýmkoli způsobem - autem, na kole či vlakem a
pak pěšky do Zákup a dále na Božíkov a obec Brenná, kterou minete, u
odbočky Brennský mlýn se dáte doprava směr Česká Lípa – Heřmaničky,
dostanete se jednak k místu, kde se do Ploučnice vlévá říčka Svitávka, jednak
se nacházíte u meandrů Ploučnice.
Meandry - zákruty, zatáčky řeky, jak kdo chce, se zde táhnou několik kilometrů.
Přes obec Heřmaničky, kde se pasou všude koně a je tam spousta
srnčí zvěře, do Žíznikova a k České Lípě.


Kolem řeky se rozkládají mokřady, oplývající starými stromy, které zde

rostou bez zásahu člověka. Když strom umře, je hnojivem a potravou pro novou vegetaci.
Dále zde najdete mnoho mokřadních květin, některé v tomto teplém předjaří již kvetou.
Sasanky, petrklíče, křivatec žlutý. Z květu petrklíče se těžce odlepuje sluníčkem ohřátý
čmelák Brumla. Líně odlétá na další trs květin a vydává zvuk jako nákladní tůčko před přistáním.
A což, až začnou žáby vyvíjet svou virtuózní činnost a hledat partnery k páření. To
bude u řeky teprve živo. Teď v předjaří se dá, když sejdete až vodě, obsáhnout očima i pět
zákrut toku, ale až se vše olistí a zazelená, dají se zhlédnout tak dvě zatáčky. Ale to přece
nevadí.
Co chvíli vyplují z rákosí kachny, slunce hřeje a vůkol boží klid a ráj. A to mámivé zurčení a
šplouchání vodního toku je též balzám na duši lidskou, která přišla odpočinout od světských
starostí.
Přes obec Vlčí Důl se dostanete k hlavní silnici Zákupy - Česká Lípa nebo na
Dobranov, Písečnou, Sloup a zpět k domovu. Výlet je to úchvatný a turista si užije celým
srdcem. Jen kdo chce vidět meandry – vlnící se řeku Ploučnici v celé délce - jediná rada.
Najměte si letadlo a uvidíte něco, co my ostatní obdivujeme pouze na plakátech.